Polska
Kontakt/Poczta
Centralne biuro grupy Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

UWAGA: od 1 lipca br NOWY ADRES
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
(Marynarska Business Park, budynek C, 9 piętro)
tel. +48 (0)22 331 91 62-64
tel./fax: +48 (0) 22 331 91 65
mail:

Siedziba rejestrowa spółki Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

ul. Zagnańska 232a
25-563 Kielce
Sekretariat:
tel. +48 41 331 40 54
faks +48 41 331 20 50
Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 41 331 41 00

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Biuro w Jaworznie

ul. Galmany 1
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 616 81 82
faks +48 32 616 28 85

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. jest jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce.

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach ma swoją siedzibę przy ulicy Piastowskiej, w centrum miasta. Oddział posiada zakład w Świdnicy oraz biuro obsługi klienta w Bardzie Śląskim. W siedzibie oddziału działa Gminny Punkt Zbierania Odpadów, do którego mieszkańcy gminy Krapkowice oddają odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i szkła oraz odpady wielkogabarytowe.

Oddział prowadzi swoją działalności zgodnie z posiadanymi zezwoleniami na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również na podstawie wpisów do rejestrów prowadzonych od 1 stycznia 2012 r. przez poszczególne gminy. W zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów działa zgodnie z zezwoleniem właściwego starosty. Od 2010 roku, współpracując z samorządem gminy Krapkowice, realizuje odbiór odpadów biodegradowalnych z wyznaczonych miejsc.

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach jest członkiem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami zrzeszającej przedsiębiorstwa z branży gospodarki odpadami.

W trosce o propagowanie edukacji ekologicznej, oddział czynnie współpracuje z Opolskim Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturowym „Cis" organizując lekcje edukacyjne dla szkół i przedszkoli.

Powrót